Slimme Afvalcontainer Rotterdam

Slimme Afvalcontainer Rotterdam

afvalcontainer rotterdam

De meeste enkelstroomfractieafvalcontainers in Rotterdam zijn ingezameld via een statisch routeplan met vaste inzamelpunten langs reguliere routes. De gemeente Rotterdam identificeerde dit als een bron van inefficiëntie en begon handmatig de vulpercentages in afzonderlijke containers te controleren. Enevo, een onafhankelijk bedrijf, heeft een contract gesloten met de stad en TWS om dit proces te automatiseren. Het project was een succes en Rotterdam biedt nu een service die voldoet aan de eisen van haar opdrachtgevers.

De afvalbeheerpraktijken van de stad omvatten goede recyclingprogramma's, maar thuis recyclen is niet haalbaar. Zo kost verbranden in Nederland vier keer meer dan in China Afzetbak.nl. Veel van de materialen die in Nederland voor recycling worden aangeboden, worden in Azië vervaardigd en weer naar Europa verscheept. Het probleem is dat de landen in Azië grondstoffen nodig hebben, en veel van de recyclebare materialen worden naar deze landen gestuurd. Maar de verwijdering van afval is problematisch, aangezien veel bedrijven in Azië en Afrika niet betrouwbaar zijn en niet gereguleerd zijn voor de veiligheid en betrouwbaarheid van hun processen.

De gemeente Rotterdam introduceert de tweede fase van haar project monitoring afvalcontainers. Enevo, een toonaangevende innovator op het gebied van slim afvalbeheer, en de Nederlandse partner TWS werken samen om het aantal gecontroleerde containers te vergroten. De software, Enevo Smart Plan genaamd, helpt bij het optimaliseren van inzamelroutes. Ook wil het bedrijf het aantal door de gemeente gecontroleerde afvalcontainers verdubbelen. De komende jaren zal door de pilot het aantal containers dat het bedrijf bewaakt, toenemen.

Klik op deze link: Afzetbak.nl